Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Konrad
Staniec

Senior Associate

Konrad jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym.

Doświadczenie zawodowe

Konrad posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych oraz dużych polskich przedsiębiorców.

Głównym obszarem jego zainteresowań jest podatek akcyzowy, VAT, należności celne, a także zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego istotne dla podmiotów z branż akcyzowych.

Publikacje

Konrad jest autorem wielu publikacji z zakresu podatków i ceł w prasie codziennej, specjalistycznej oraz współautorem komentarza „Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych” (Wolters Kluwer 2012).