28.01.2019 Ważny wyrok TSUE dla branży budowlanej

W jakich przypadkach usługi mogą zostać uznane za element transakcji barterowej dla celów VAT? W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok wskazujący kiedy - z perspektywy podatku VAT - podatnicy zobowiązani są rozpoznać transakcję o charakterze barteru, a także jak należy takie zdarzenie opodatkować (orzeczenie dotyczące fińskiej spółki w sprawie C-410/17 A Oy).

Enodo

Tłem rozstrzygnięcia był spór powstały w związku z rozliczeniem VAT z tytułu robót rozbiórkowych, a dokładniej TSUE orzekł, że złom, które powstaje przy realizacji prac budowlanych, może stanowić częściowe wynagrodzenie za prace rozbiórkowe. Wnioski zaprezentowane przez TSUE mogą również dotyczyć podatników działających w różnych branżach, nie tylko w branży budowlanej. 

Na podstawie umowy fińskie przedsiębiorstwo rozbiórkowe uprawnione było do dalszej odsprzedaży odpadów pochodzących z rozbiórki i z góry uwzględniło zysk pochodzący z takiej odsprzedaży w cenie usług rozbiórkowych. Biorąc pod uwagę stan faktyczny TSUE stwierdził, że doszło do realizacji wzajemnych świadczeń przez każdą ze stron. Świadczenie przedsiębiorstwa rozbiórkowego polegało na wykonaniu usług rozbiórkowych na rzecz zleceniodawcy, zaś zleceniodawcy na dostawie odpadów rozbiórkowych na rzecz przedsiębiorstwa rozbiórkowego.

W ocenie TSUE, dostawa odpadów rozbiórkowych następuje w zamian za zapłatę, jeżeli nabywca przypisuje tej dostawie wartość, którą uwzględnia przy ustalaniu ceny proponowanej za świadczenie prac rozbiórkowych. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że ilość i wartość odpadów nie zostały uzgodnione w umowie o rozbiórkę.

Podstawę opodatkowania VAT usług rozbiórkowych powinna przy tym stanowić cena faktycznie zapłacona przez zlecającego oraz wartość przypisana przez przedsiębiorstwo rozbiórkowe odpadom rozbiórkowym, odzwierciedlona w kwocie obniżenia ceny naliczonej za świadczenie.

Wyrok ten ma istotne konsekwencje dla podatników świadczących m.in. usługi analogiczne, jak opisane przedsiębiorstwo rozbiórkowe. Organy podatkowe mogą bowiem stwierdzić, że z tytułu transakcji doszło do zaniżenia należnego podatku VAT.

Identyfikacja transakcji barterowej może również oznaczać, że do odprowadzenia podatku VAT zobowiązany jest także zleceniodawca – w zakresie w jakim wykonał on dostawy na rzecz kontrahenta.

Irmina Sobczuk

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo