Pro bono

Chcemy dbać o dobro wspólne. Zależy nam na tym, by prawo podatkowe było stosowane prawidłowo, a prawa podatników były należycie chronione.

Bezpłatna pomoc prawna

Zwłaszcza w sprawach, które ze względu na przedmiot sporu mogą mieć znaczenie dla ogółu podatników, jesteśmy gotowi udzielić bezpłatnej pomocy prawnej – osobom, których nie stać na profesjonalną obsługę prawną lub prawnikom, którzy nie specjalizują się w prawie podatkowym i w związku z tym potrzebują konsultacji w zakresie międzynarodowego lub europejskiego prawa podatkowego.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami!

Enodo Advisors partnerem akcji "Onkoodpowiedzialni"

Spowodowane pandemią wielomiesięczne ograniczenia w dostępie do opieki medycznej spowodowały, że badania diagnostyczne i profilaktyczne, wizyty kontrolne czy planowe zabiegi odkładane były „na później”. Wraz z odejściem trzeciej fali pandemii zaczęła się fala dramatycznych apeli lekarzy i pacjentów dotycząca skutków, jakie wywołuje pandemia w zakresie leczenia chorób onkologicznych.

Dlatego bez wahania dołączyliśmy do grona społecznie odpowiedzialnych pracodawców, którzy wraz z inicjatorem akcji - NEO Hospital:

  • chcą zwiększać świadomość zdworotną pracowników,
  • zwrócić uwagę na profilaktykę onkologiczną,
  • wskazywać ścieżki, jak sobie radzić z chorobą onkologiczną, gdy dotknie ona któregoś z pracowników.

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony dedykowanej akcji: www.onkoodpowiedzialni.pl oraz udziału w spotkaniach live z lekarzami, które będą transmitowane na FB.

Zostań partnerem akcji "Onkoodpowiedzialni"

Udział w akcji to nie tylko troska o zdrowie pracowników ale również przykład społecznej odpowiedzialności biznesu dla innych firm.

Decydując się na udział w akcji pomagasz edukować pracowników w zakresie profilaktyki onkologicznej u kobiet, diagnostyki i nowoczesnych form terapii nowotworów ginekologicznych. Celem akcji jest nie tylko edukacja i zachęcanie do systematycznych badań ale również aktywne wsparcie kobiet dotkniętych chorobą onkologiczną.

Pokaż, że pracownicy mogą liczyć na Twoją pomoc i rozwijają się w firmie społecznie odpowiedzialnej.

Dołącz do grona społecznie odpowiedzialnych pracodawców już teraz. 

Zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”

Celem Stowarzyszenia jest pomoc młodzieży i dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na środowisko oraz ich rodzinom.
Stowarzyszenie działa na Śląsku, gdzie jego pracownicy i wolontariusze prowadzą m.in.:

  • ognisko wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym – ognisko stałą opieką obejmuje ok. 15 dzieci w wieku 2-5 lat z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, a wychowawcy stale współpracują z ich rodzinami,
  • świetlice terapeutyczne – obejmujące stałą opieką ok. 50 dzieci w wieku 6-14 lat, które sprawiają znaczne kłopoty wychowawcze,
  • socjoterapeutyczny klub młodzieżowy dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem – w klubie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, w tym doskonalić umiejętności obsługi komputera i internetu, nadrobić zaległości szkolne, nabyć wiedzę zwiększającą umiejętności niezbędne na rynku pracy i nauczyć się spędzania wolnego czasu; klub oferuje również wsparcie w rozwiązywaniu swoich problemów psychologicznych, rodzinnych i socjalnych,
    poradnię rodzinną – świadczącą pomoc socjalną, psychologiczną i z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób w trudnej sytuacji socjalnej, mających niskie kwalifikacje zawodowe, będących w sytuacjach kryzysowych; udzielając pomocy, ludzie Stowarzyszenia koncentrują się na poprawie funkcjonowania całej rodziny, utrzymując regularnie i stałe kontakty ze wszystkimi jej członkami,
  • pracę uliczną na boiskach, placach zabaw i w innych miejscach, w których naturalnie spędzają wolny czas dzieci i młodzież – pracownicy i wolontariusze prowadzą zajęcia i zabawy oraz projekty pedagogiki ulicy, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni.

Stowarzyszenie jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Więcej o działalności Stowarzyszenia:

www.anioly24.pl
https://www.facebook.com/DomAniolowStrozow