Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe


Jak świadczymy usługi doradztwa podatkowego?

  • Doradzamy praktycznie w rozwiązywaniu bieżących i strategicznych problemów podatkowych – dotyczących m.in. podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji, sporów podatkowych i wszelkich innych kwestii;
  • Oferujemy pomoc w zabezpieczeniu pozycji podatkowych poprzez uzyskanie korzystnych indywidualnych interpretacji podatkowych;
  • Przygotowujemy dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi lub analizy potwierdzające rynkowy charakter stosowanych rozliczeń;
  • Doradzamy w opracowaniu efektywnych podatkowo struktur finansowania i prowadzenia działalności, dbamy o efektywność podatkową restrukturyzacji, akwizycji i innych zdarzeń nadzwyczajnych (np. zbycia materialnych aktywów, refinansowanie);
  • Sugerujemy, jak udoskonalić efektywność zarządzania kwestiami podatkowymi w przedsiębiorstwach.