WIEDZA DOŚWIADCZENIE relacje

02 Enodo Advisors

Doradztwo podatkowe dla efektywnego
i bezpiecznego biznesu

Znamy się na tym, co robimy. Sprawnie diagnozujemy problemy podatkowe. Jesteśmy gotowi zmierzyć się z kwestiami, którym nie podołali inni. Stawiamy na specjalizacje poparte doświadczeniem – jesteśmy ekspertami w wybranych dziedzinach podatkowych.

Znajdujemy rozwiązania podatkowe dostosowane do potrzeb klientów. Budujemy relacje oparte na zaufaniu i odpowiedzialności. Wierzymy we współpracę rozpisaną na lata.

czytaj więcej Enodo Advisors

05 Zespół

Znamy się na tym, co robimy

Nasz zespół składa się z ekspertów posiadających rozległe doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy w największych międzynarodowych firmach konsultingowych (zarówno w Polsce, jak i za granicą).

Trzon zespołu Enodo Advisors tworzą eksperci w wybranych dziedzinach podatkowych, od ponad 25-ciu lat zajmujący się doradztwem dla przedsiębiorców, polskich grup kapitałowych i międzynarodowych korporacji.

czytaj więcej Zespół

Aktualności

Sprawdź, co u nas słychać

czytaj więcej

07 Kontakt

ul. Mazowiecka 9
00-052 Warszawa

Tel. +48 22 390 59 30 Fax: +48 22 390 59 35 e-mail: office@enodo.pl www.enodo.pl

Enodo Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa; zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS0000394008 (XII Wydział Gospodarczy KRS); kapitał zakładowy 20000 zł; NIP 5213614473; wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 439.

Enodo