Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Izabela
Ścierska-Kulma

Director

Izabela jest z wykształcenia ekonomistką (SGH) oraz filozofem (UW). Posiada tytuł doradcy podatkowego od 2009 roku. Jako doświadczony konsultant i menager realizowała i nadzorowała liczne i różnorodne projekty zarówno dla podmiotów polskich jak i zagranicznych, w tym podmiotów funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Jej główną specjalizacją jest bieżące doradztwo podatkowe ukierunkowane na zabezpieczenie pozycji podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ściśle współpracuje na co dzień z biegłymi rewidentami oraz przedstawicielami działów księgowo-finansowych, wspierając ich na etapie projektowania, realizacji oraz rozliczania podatkowego zarówno niestandardowych, jak i powtarzalnych transakcji.

Oprócz podatków, zainteresowania Izy wiążą się z szeroko pojętym funkcjonowaniem człowieka w organizacji. Naukowo zajmuje się wpływem kontroli pracowników na funkcjonowanie firm w wymiarze etycznym. W Enodo wspiera partnerów w obszarze HR, gdzie odpowiada m.in. za rekrutację i ocenę praktykantów. Jest zwolennikiem empowermentu i wraz z innymi członkami zespołu stara się wdrażać tę ideę w swojej codziennej pracy.

Prywatnie Iza jest żoną i mamą dwóch chłopców. Dzięki pracy na część etatu oraz możliwości pracy zdalnej udaje jej się z powodzeniem łączyć role zawodowe z prywatnymi.

Iza bardzo lubić czytać i dyskutować. Jest też początkującym ogrodnikiem.

Doświadczenie zawodowe

Izabela posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Przez 9 lat pracownik działu doradztwa podatkowego Deloitte, również na stanowisku managera. Manager (a obecnie Senior Manager) w Enodo Advisors od początku września 2014 roku.

Izabela prowadziła i koordynowała m.in. następujące rodzaje projektów:

  • stałe doradztwo podatkowe dotyczące bieżących zagadnień (hotline);
  • przeglądy podatkowe mające na celu identyfikację obszarów ryzyka podatkowego (kompleksowe przeglądy na zamówienie klientów, przeglądy w ramach badania sprawozdań finansowych, badania typu due diligence);
  • sporządzanie opinii podatkowych;
  • sporządzanie wniosków o interpretację;
  • postępowania podatkowe;
  • analizę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • analizę usług wewnątrzgrupowych;
  • i inne.

Dodatkowo, Izabela posiada doświadczenie w zakresie identyfikacji obszarów bezpiecznej optymalizacji bieżących rozliczeń na bazie rozwiązań przewidzianych wprost przez przepisy podatkowe i ugruntowaną praktykę podatkową w obszarze CIT, VAT i PIT, a także w projektowaniu i wdrażaniu takich bezpiecznych i zgodnych z prawem rozwiązań optymalizacyjnych. 

Specjalizacja branżowa

Izabela posiada rozległe doświadczenie w realizacji projektów dla podmiotów z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem branży farmaceutycznej i medycznej, produkcyjnej oraz FMCG. 

Wykłady i publikacje

Autorka artykułów i publikacji o tematyce podatkowej i prelegentka na wielu szkoleniach i prezentacjach dotyczących m.in. zagadnień podatkowych w branży farmaceutycznej oraz FMCG, ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych podejmowanych przez podmioty z tych branż.