Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Tomasz
Kowalczyk

Dyrektor

Tomasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym i posiada wieloletnie specjalistyczne doświadczenie w obszarze podatku od towarów i usług, zdobyte podczas realizacji różnorodnych projektów dla podmiotów polskich oraz międzynarodowych korporacji.

Tomasz posiada również szerokie doświadczenie związane z kalkulacją podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzeniem analiz due diligence oraz przygotowywaniem rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług zarówno polskich jak i zagranicznych spółek.

Tomasz jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie oraz ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej na UW w Warszawie.

Przez wiele lat Tomasz rozwijał swoją pasję związaną z tańcem towarzyskim. Obecnie swój wolny czas spędza podróżując z rodziną i rozwijając swoje nowe hobby - kolarstwo.

Doświadczenie zawodowe

Posiada 10 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

Doświadczenie zawodowe zbierał w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (KPMG, PwC) oraz polskich firmach doradczych. Przed dołączeniem do Enodo Advisors Tomasz pracował w Polskiej Spółce Gazownictwa wchodzącej w skład grupy kapitałowej PGNiG, w której zajmował stanowisko starszego specjalisty odpowiadającego za rozliczenia w zakresie podatku CIT i VAT.

Tomasz specjalizuje się w doradztwie podatkowym obejmującym w szczególności:

  • sporządzanie opinii podatkowych w zakresie VAT, CIT, PCC oraz podatku od nieruchomości;
  • prowadzenie przeglądów podatkowych i badań typu due diligence oraz przygotowanie raportów końcowych;
  • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz skarg do sądów administracyjnych, w tym do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • przygotowywanie oraz weryfikacja sporządzanych rozliczeń z tytułu podatku VAT dla spółek z siedzibą w Polsce oraz spółek zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce;
  • sporządzanie deklaracji Intrastat oraz kontakty z urzędami celnymi;
  • reprezentowanie Klientów w czasie kontroli podatkowych i czynności sprawdzających.

Specjalizacja branżowa

Tomasz posiada rozległe doświadczenie w branży real estate, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami. Dodatkowo, Tomasz posiada szerokie doświadczenie w zakresie przygotowywania rozliczeń podatkowych, bieżącego doradztwa podatkowego oraz realizacji przeglądów podatkowych i badań typu due diligence podmiotów z różnych branż, w tym branży: produkcyjnej, medycznej, budowlanej, energetycznej oraz FMCG.

Wykłady i publikacje

Tomasz prowadzi szkolenia dotyczące problematyki związanej z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług dla klientów z różnych branż. Tomasz jest również autorem artykułów i komentarzy w tym obszarze.