Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Wioletta Szkudlarek

Senior Associate

Wioletta jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla zagranicznych i polskich grup kapitałowych. Specjalizacja Wioletty obejmuje doradztwo w obszarze cen transferowych.

Doświadczenie zawodowe

Wioletta posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobyte w zespole cen transferowych w dziale prawno-podatkowym PwC oraz w kancelarii Olesiński i Wspólnicy.

W 2016 roku dołączyła do zespołu Enodo Advisors, obejmując stanowisko Associate.

Wioletta specjalizuje się w doradztwie dotyczącym cen transferowych, obejmującym w szczególności:

  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz aplikacji o porozumienie cenowe,
  • przeprowadzenie analiz porównawczych dotyczących warunków transakcji zawieranych między podmiotami niepowiązanymi,
  • wsparcie w ustalaniu poziomu opłat licencyjnych z tytułu korzystania z wartości niematerialnych,
  • wsparcie w postępowaniach i kontrolach dotyczących cen transferowych,
  • ocenę dokumentacji źródłowej dotyczącej usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych,
  • weryfikację i opracowanie metodologii ustalania cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

Specjalizacja branżowa

Wioletta uczestniczyła w realizacji projektów dla podmiotów z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem branży logistycznej, paliwowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz produkcyjnej.