Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

Nieruchomości

Wspieramy klientów w ich transakcjach nieruchomościowych

Bogate doświadczenie ekspertów Enodo Advisors we współpracy z podmiotami z branży nieruchomości zapewnia kompleksowe wsparcie Klientów odpowiadające ich biznesowym potrzebom.

Dzięki naszej wyspecjalizowanej wiedzy dbamy o to, aby transakcje przeprowadzane przez naszych Klientów były zgodne z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku dochodowego (w tym podatku u źródła) oraz podatku VAT.

Dlatego naszym Klientom z sektora nieruchomościowego oferujemy:

 • proaktywny udział w transakcjach nieruchomościowych
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • knowledge sharing (w formie warsztatów i szkoleń)

Celem ekspertów Enodo Advisors jest ochrona interesów naszych Klientów oraz wdrożenie rozwiązań istotnie ograniczających ryzyka podatkowe mogące w jakikolwiek sposób zakłócić prowadzenie działalności gospodarczej, które nie będą przy tym generowały zbędnych kosztów organizacyjnych i podatkowych.

Pomoc w transakcjach nieruchomościowych

Zdobyta wiedza oraz wieloletnie doświadczenie sprawiają, że jesteśmy zaufanym partnerem naszych Klientów na każdym etapie podejmowanych decyzji w trakcie transakcji nabycia/zbycia nieruchomości  m.in. poprzez: 

 • aktywną pomoc w doborze podatkowo bezpiecznej struktury transakcji dopasowanej do potrzeb biznesowych Klienta;
 • prowadzenie kompleksowych przeglądów podatkowych, których celem jest właściwa identyfikacja oraz kwantyfikacja ryzyk podatkowych;
 • wskazywanie korzystnych rozwiązań podatkowych dotyczących obszarów koniecznej ingerencji w treść zawieranych umów oraz udział w negocjacjach podatkowo wrażliwych kwestii;
 • opracowywanie wniosków o wiążące interpretacje prawa podatkowego (dotyczące zarówno właściwej oceny kształtu transakcji jak i jej drobniejszych elementów, które mają znaczenie z perspektywy planowanej transakcji;
 • bieżące wsparcie przy formalnych elementach transakcji ( uzyskiwanie zaświadczeń o o niezaleganiu w podatkach);
 • asystowanie w procesie uzyskania zwrotu podatku VAT występującego po dokonaniu transakcji;
 • wsparcie działów księgowych przy bezpiecznej implementacji efektu transakcji i wdrożeniu ewentualnych podatkowych zaleceń oraz aktywną obsługę potransakcyjną w zakresie doradztwa podatkowego.

Bieżące doradztwo podatkowe

Nasi eksperci są zaangażowani w bieżące doradztwo podatkowe dla sektora nieruchomości zapewniając zastosowanie bezpiecznych rozwiązań zarówno przy typowych, jak i niestandardowych projektach:

 • wyodrębnienie środków trwałych w toku procesu budowlanego (tzw. cost segregation) w celu zastosowania właściwych stawek amortyzacyjnych w oddawanych do użytkowania inwestycjach, i zapewnienia prawidłowości zastosowanych rozwiązań  zarówno ze względu na podatek dochodowy (w tym tzw. podatek minimalny)  jak również podatek od nieruchomości;
 • bieżące wsparcie od strony podatkowej we wszelkich podatkowych kwestiach związanych z zagadnieniami wynikającymi z umów i rozliczeń z najemcami jak. np. fit-out, rozmaite formy zachęt czy kar umownych;
 • przeprowadzenie analiz , opracowanie procedur oraz pomoc we wdrożeniu rozwiązań pozwalających na optymalne rozliczanie podatku u źródła (WHT) dotyczącego takich kwestii jak finansowanie czy nabycie kwalifikowanych usług
 • weryfikacja poprawności dokonanej podatkowej kwalifikacji poszczególnych środków trwałych na potrzeby podatku d nieruchomości oraz pomoc w prowadzonych kontrolach,
 • opracowanie procedur wewnętrznych, których celem jest ograniczenie wystąpienia ryzyka odpowiedzialności karnej - skarbowej.

Knowledge sharing

W ramach usług doradztwa podatkowego nie tylko udzielmy porad i opinii, dostarczamy wyniki profesjonalnych analiz, ale dzielimy się ekspercką wiedzą omawiając m.in nadchodzące zmiany podatkowe, praktyczny wymiar wprowadzonych przepisów podatkowych czy wybrane kwestie podatkowe umożliwiając naszym Klientom sprawne poruszanie się po meandrach systemu podatkowego. Nasi specjaliści prowadza zarówno ogólne szkolenia podatkowe jak i „tailor made” warsztaty podatkowe w zakresie zagadnień podatkowych sprawiających najwięcej problemów w praktyce.