Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

SENT i inne regulacje okołoakcyzowe

Proces uszczelniania systemu podatkowego wiązał się z nałożeniem na podmioty gospodarcze, w tym zwłaszcza z branż akcyzowych lub wykorzystujących wyroby akcyzowe, szeregu nowych obowiązków. Ich przestrzeganie obwarowane zostało wysokimi, czasem wręcz drakońskimi, karami administracyjnymi.

Wśród tzw. pakietów uszczelniających wymienić trzeba przede wszystkim:

  • pakiet przewozowy, tj. regulacje z zakresu monitorowania przewozu towarów (tzw. SENT),
  • pakiet energetyczny, czyli nowe obowiązki związane z przywozem paliw ciekłych i wyrobów z nimi zrównanych oraz
  • pakiet paliwowy, wprowadzający odrębny schemat rozliczania podatku VAT z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych.

Wspieramy Klientów w wypełnianiu wszystkich wymienionych wyżej obowiązków. Monitorujemy zmiany w przepisach, prowadzimy szkolenia i przeglądy podatkowe. Tworzymy procedury wewnętrzne. W razie konieczności bronimy przed nałożeniem kar administracyjnych, reprezentując Klientów w kontrolach i postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

W naszej pracy dzielimy się z Klientami praktycznym doświadczeniem w stosowaniu przepisów regulujących obrót napojami alkoholowymi oraz innych przepisów branżowych regulujących działalność branż akcyzowych.