Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

Cło i klasyfikacja taryfowa

Doradztwo celne

Nasi specjaliści posiadają wszechstronne doświadczenie w doradztwie celnym dla podmiotów krajowych oraz międzynarodowych korporacji, lokujących na terenie Polski działalność produkcyjną oraz logistyczną.

Nasze usługi w zakresie rozliczeń i procedur celnych obejmują m.in.:

 • weryfikację prawidłowości klasyfikacji CN;
 • pomoc w uzyskiwaniu Wiążących Informacji Taryfowych;
 • pomoc w określaniu właściwej stawki celnej oraz możliwości stosowania zwolnień z cła;
 • pomoc w kalkulacji wartości celnej, w tym w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • doradztwo w zakresie tworzenia struktur obrotu towarowego;
 • doradztwo w określaniu i dokumentowaniu preferencyjnego pochodzenia towarów;
 • pomoc w uzyskaniu i korzystaniu z preferencji celnych, w tym kontyngentów i zawieszeń stawek celnych;
 • wsparcie w uzyskaniu statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (świadectwo AEO) oraz pozwoleń na stosowanie uproszczonych procedur celnych;
 • wsparcie w uzyskaniu pozwoleń na stosowanie celnych procedur specjalnych: składowania, odprawy czasowej, uszlachetniania czynnego i biernego oraz końcowe przeznaczenia (end-use);
 • doradztwo w efektywnym rozliczeniu podatku VAT z tytułu importu;
 • doradztwo w zakresie innych regulacji prawnych mających wpływ na międzynarodowy obrót towarowy.