Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

Podatki dochodowe: CIT, PIT, międzynarodowe

W obszarze naszych usług znajduje się doradztwo obejmujące podatki dochodowe, zarówno krajowe (CIT, PIT), jak i międzynarodowe. Zajmujemy się zagadnieniami bieżącymi oraz strategicznymi.

Krajowe podatki dochodowe – CIT, PIT

Do najważniejszych działań w zakresie polskich podatków dochodowych należą:

  • opiniowanie implikacji podatkowych planowanych transakcji, umów; kwalifikacja wydatków jako kosztów uzyskania przychodów, rozliczanie przychodów i kosztów w czasie;
  • przeglądy w zakresie CIT mające na celu zidentyfikowanie ewentualnych pomyłek, weryfikację efektywności podatkowej i możliwości systemowych usprawnień w dekretowaniu i rozliczaniu wyniku podatkowego;
  • planowanie pozycji podatkowej w działalności operacyjnej – planowanie amortyzacji podatkowej i efektywnych podatkowo operacji leasingowych, zmiany struktur finansowania, planowanie w zakresie efektywnej stawki podatkowej na poziomie jednostkowym i grupy kapitałowej; optymalizacja podatkowa kosztów finansowania nowych inwestycji (w szczególności kilkuletnich inwestycji w środki trwałe);
  • doradztwo przy operacjach nadzwyczajnych - restrukturyzacje (połączenia, raporty, przekształcenia), strukturyzacje zbycia aktywów, finansowania;
  • doradztwo w zakresie efektywnego wynagradzania kadry menedżerskiej (dobór formy wynagrodzenia, plany motywacyjne, akcje pracownicze).

Podatki międzynarodowe: kwestie transgraniczne oraz ceny transferowe

Mocną stroną naszego zespołu jest doświadczenie w zakresie międzynarodowych aspektów podatkowych oraz. relacje z partnerami zagranicznymi. Dzięki naszemu wsparciu Klienci podejmują efektywne decyzje w zakresie podatków dochodowych oraz innych zagranicznych obciążeń podatkowych (podatki majątkowe, stałe opłaty, podatek VAT).

Obserwujemy, że coraz częściej głównymi obszarami doradztwa CIT są kwestie transgraniczne, dlatego oferujemy pomoc w zakresie aspektów takich, jak:

  • bezpieczeństwo z punktu widzenia obowiązków płatnika podatku u źródła (od odsetek, dywidend, licencji czy usług niematerialnych) – kwalifikacja płatności dla celów podatkowych, wymogi dokumentacyjne, inne aspekty związane z finansowaniem z zagranicy (cash-pooling, emisja obligacji zagranicznych);
  • implikacje dla polskiego podatku CIT i zagranicznych podatków dochodowych prowadzenia działalności za granicą – analiza kwestii powstania tzw. podatkowego zakładu za granicą (PE - permanent establishment), wybór formy prowadzenia działalności za granicą, efektywne rozliczanie podatków zagranicznych w Polsce (odliczenie w Polsce, analiza, jaka cześć przychodów może być zwolniona, alokacja kosztów, itd.);
  • zarządzanie podatkami w grupach kapitałowych czy nawet pojedynczych spółkach dokonujących różnorodnych operacji, szczególnie operacji transgranicznych, wiąże się z dużą dynamiką działań - zasadniczym wyzwaniem staje się wówczas efektywność, adekwatność podejmowanych działań oraz możliwości optymalizacji całego modelu.
  • wsparcie w zakresie rozliczania podatku należnego od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC);
  • kwestie cen transferowych, które w relacjach transgranicznych z reguły wiążą się z szerszym zakresem koniecznej analizy i dokumentowania, także w aspekcie restrukturyzacji funkcji biznesowych polskich spółek zależnych międzynarodowych koncernów.

PIT – opodatkowanie dochodów inwestycyjnych

Doradzamy także w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych osób prowadzących działalność inwestycyjną i holdingową, np. w przypadku zbycia spółek, planowania dystrybucji z prywatnych spółek holdingowych, czy też sukcesji pokoleniowej.