Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

Efektywność funkcji podatkowej w przedsiębiorstwie

Istota zagadnienia

Zwykle funkcja podatkowa jest utożsamiania wyłącznie z funkcjonowaniem działu podatkowego lub działu księgowości w przedsiębiorstwie.

Jednocześnie funkcjonowanie tych działów utożsamiane jest niejednokrotnie jedynie z odpowiedzialnością za prawidłowe rozliczenie i zapłacenie podatków, w tym spełnienie wymogów formalnych oraz z ewentualną optymalizacją efektywnej stopy podatkowej. Oznacza to niepełną wiedzę na temat szerokiego zakresu funkcji podatkowej zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym przedsiębiorstwa.

Funkcja podatkowa to również interakcje pomiędzy poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie mające wpływ na podatki, to również wykorzystywany system informatyczny oraz procesy, a także wiele innych elementów.

Dla kogo?

Każde przedsiębiorstwo może wdrożyć efektywną funkcję podatkową i zadbać o jej optymalne funkcjonowanie. Jest ona tym bardziej konieczna, gdy w przedsiębiorstwie informacja i dane są rozproszone pomiędzy wiele działów, departamentów i osób. W takim przedsiębiorstwie utrudnione jest podejmowanie decyzji kluczowych z perspektywy biznesowej i podatkowej. Wymaga ono bowiem gromadzenia niezbędnych danych, co bez odpowiednich procedur i definicji odpowiedzialności bardzo często okazuje się czaso- i pracochłonne oraz pociąga za sobą istotne koszty.

Usprawnienie działania

Efektywna funkcja podatkowa zwiększa przejrzystość rozliczeń podatkowych, przyczynia się do tworzenia wartości w działalności, optymalizuje zarządzanie ryzykiem oraz ogranicza koszty zarządzania obszarem podatkowym w przedsiębiorstwie. Osiągnięcie powyższych efektów wymaga jednak zintegrowania funkcji podatkowej z innymi funkcjami biznesu.

Należy również zauważyć, że prawidłowo (tj. efektywnie) skonfigurowana funkcja podatkowa wymaga synergii elementów takich, jak: struktura organizacyjna, personel, przywództwo, kontrola i zarządzanie ryzykiem, procesy, zarządzanie danymi, technologia, komunikacja.

Jednocześnie istnieją elementy funkcji podatkowej, których optymalizacja może pozwolić na zwiększenie efektywności oraz ograniczenie kosztów działania, np. poprzez ograniczenie czaso- i pracochłonności procesów związanych z rozliczeniami podatkowymi oraz ilością przygotowywanych danych i dokumentów, zarządzanie zmianą i ryzykami podatkowymi, poprawę jakości danych, efektywne opracowanie planu podatkowego oraz zarządzanie jego wykonaniem itp.

Na te i inne potrzeby odpowiadają usługi Enodo Advisors w zakresie analizy i optymalizacji efektywności funkcji podatkowej.