Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

VAT

Bieżące doradztwo oraz pomoc w rozliczaniu VAT

Prawidłowe stosowanie przepisów dotyczących VAT ze względu na ich stopień skomplikowania stanowi dla wielu podatników znaczące obciążenie w prowadzeniu działalności. Rozumiemy to, dlatego w ramach bieżących usług doradczych często wspieramy Klientów w wypełnianiu administracyjnych formalności związanych z pośrednimi rozliczeniem VAT.

Zwrot podatku VAT; rozliczanie VAT w transakcjach międzynarodowych

Nasze doświadczenia pozwalają nam jednak wyjść poza wsparcie typowo administracyjne w zakresie podatku VAT lub PCC. Jesteśmy zwłaszcza cenieni przez klientów za projekty związane ze sprawnym przeprowadzeniem zwrotów VAT w trakcie inwestycji oraz projekty dotyczące rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych. Dotyczy to zarówno świadczenia usług, jak i dostaw towarów w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Rozwiązania informatyczne w zakresie VAT

Na rynku zauważalny jest trend wdrażania przez przedsiębiorców automatycznych systemów do rozliczania VAT. Nasza firma oferuje usługi polegające na przeglądzie tych rozwiązań i ocenie ich działania w odniesieniu do sytuacji biznesowej Klienta.

Analiza efektywności transakcji krajowych i międzynarodowych

Usługa obejmuje analizę transakcji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych z punktu widzenia podatku VAT, a następnie – jeśli to możliwe - zaproponowanie rozwiązań optymalizacyjnych. Usługa obejmuje także analizę transakcji pod kątem efektywności struktury łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Nasze usługi obejmują także:

 • ocenę - na gruncie podatku VAT - skutków przeprowadzanych transakcji jednorazowych oraz powtarzalnych, dokonywanych w ramach prowadzonej działalności;
 • identyfikację oraz wdrażanie rozwiązań, które zwiększają płynność finansową firmy poprzez wprowadzanie najbardziej korzystnych w danej sytuacji rozwiązań w zakresie rozliczania podatku VAT;
 • przeglądy w zakresie podatku VAT:
  • najważniejsze z nich to te, które wskażą możliwe oszczędności lub usprawnienia w działalności firmy;
  • których celem jest uzyskanie zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego;
  • dotyczące funkcjonujących w przedsiębiorstwie rozwiązań informatycznych w zakresie VAT
 • bieżące doradztwo oraz pomoc w rozliczaniu VAT;
 • usługi przedstawiciela podatkowego oraz rozliczanie VAT dla podmiotów z siedzibą poza granicami Polski.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Usługi w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych obejmują przede wszystkim:

 • analizę przeprowadzanych transakcji pod kątem ich podlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych;
 • postępowania mające na celu odzyskanie nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych.