Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

Korekta Cen Transferowych a VAT

Płatności wyrównawcze pomiędzy podmiotami powiązanymi mogą negatywnie wpływać na rozliczenia VAT. Wynika to m.in. z faktu, że brakuje stosownych regulacji w tym zakresie. Wypracowane w praktyce przesłanki opodatkowania są niejasne i budzą szereg wątpliwości podatkowych i biznesowych.

Znamy konsekwencje przyjęcia nieprawidłowego podejścia do korekty cen transferowych.

Wiemy jak uchronić klientów przed ryzykiem zakwestionowania rozliczeń podatkowych.

Wiemy jak zabezpieczyć sytuację podatkową klientów. 

Kto powinien skorzystać ze wsparcia Enodo?

Ze wsparcia Enodo Advisors korzystają podmioty powiązane, działające w ramach grup kapitałowych, niezależnie od branży. 

Usługa dedykowana jest osobom odpowiedzialnym za rozliczenia VAT podmiotów powiązanych, w szczególności:

  • głównym księgowym
  • dyrektorom finansowym
  • członkom zarządów
  • CFO.Źródła ryzyk podatkowych dla klientów:

Praktyka wskazuje na liczne czynniki ryzyka podatkowego na gruncie VAT przy korygowaniu cen transferowych. Oto najważniejsze z nich:

  • brak regulacji w ustawie o VAT/Dyrektywie VAT,
  • różne podejścia stosowane w krajach członkowskich,
  • możliwość wyrównania poziomu rentowności także poprzez korektę ceny/wynagrodzenia (!),
  • powszechne, błędne przekonanie, że korekta cen transferowych nie podlega opodatkowaniu VAT,
  • automatyczne, bezrefleksyjne rozstrzygnięcia organów podatkowych, skutkujące sporami przed sądami administracyjnymi,
  • ryzyko zmiany linii interpretacyjnej.

Jak wspieramy klientów? 3 etapy współpracy

Zespół ENODO Advisors zawsze podchodzi indywidualnie do każdego projektu. Współpraca składa się z trzech etapów:

Etap I: Szczegółowa analiza postanowień umownych. Dokonanie ustaleń podstaw korekty cen transferowych.

Etap II: Analiza dokumentacji źródłowej dotyczącej transakcji - faktury i noty księgowe.

Etap III: Rekomendacja dotycząca sposobu opodatkowania VAT.

Kontakt w sprawie współpracy:

Tomasz Kowalczyk - Senior Manager, Doradca podatkowy.

E-mail: tomasz.kowalczyk@enodo.pl