Usługi

Kompleksowe doradztwo
podatkowe

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

W dniu 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania i publikowania na stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej przez dużych podatników (przychody powyżej 50 mln Euro i podatkowe grupy kapitałowe). Pierwszego raportowania należy dokonać już za 2020 r. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidywana jest kara w wysokości do 250 000 PLN. 

Dane publikowane w informacji o realizowanej strategii podatkowej mają w założeniu zwiększyć transparentność i kontrolę społeczną. Będą też z pewnością pomocne organom w uzyskiwaniu informacji o działaniach i specyfice największych podatników.

Nowy wymóg to także kolejny wyraźny sygnał ze strony MF, że podatnicy powinni zarządzać funkcją podatkową w spójny, kompleksowy i przemyślany sposób, zapewniając rzetelność raportowanych danych i minimalizując ryzyko błędu. Informacja o realizacji strategii wskazuje, czy działania takie są faktycznie podejmowane.

Co i jak należy zrobić?

Do przygotowania informacji na temat realizowanej strategii należy podejść w przemyślany sposób. Trzeba rozważyć, jakie informacje przedstawiać i w jaki sposób to zrobić, aby nie naruszyć tajemnicy firmy. Przygotowując informację o realizacji strategii warto także przyjrzeć się samej strategii podatkowej firmy oraz temu, jak zorganizowana jest funkcja podatkowa w przedsiębiorstwie.

Dlatego też opublikowanie informacji o zrealizowanej strategii podatkowej powinno być podsumowaniem podjętych wcześniej działań, takich jak:

  • inwentaryzacja procedur/procesów podatkowych w organizacji,
  • ustalenie/zrewidowanie strategii podatkowej,
  • przeanalizowanie sposobu zarządzania funkcją podatkową w przedsiębiorstwie,
  • zidentyfikowanie kluczowych elementów informacji o zrealizowanej strategii oraz decyzja co do zakresu/sposobu ich prezentacji w raporcie.

Jak możemy pomóc?

Przygotowanie strategii podatkowej oraz sprawozdania z jej realizacji jest procesem złożonym i wielowątkowym, dotyczącym licznych aspektów działania organizacji. Jego prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie wymaga gruntownej analizy, identyfikacji i zbadania procesów podatkowych w ramach danego podmiotu, obejmujących bardzo często wiele jednostek organizacyjnych w ramach firmy oraz kontekst współpracy z grupą (zagraniczna centrala).

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie projektów odnoszących się do zagadnień zarządzania bezpieczeństwem i funkcją podatkową w organizacjach. Dlatego oferujemy Państwu pomoc na każdym etapie prac i w każdym wskazanym przez Państwa zakresie, w tym przy:

  • analizie i ocenie funkcji podatkowej w przedsiębiorstwie,
  • opracowaniu/weryfikacji strategii podatkowej,
  • ustaleniu kluczowych elementów informacji, która ma być publikowana oraz ich ocenie z perspektywy tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych procedur compliance,
  • przygotowaniu informacji o realizowanej strategii do publikacji na stronie internetowej oraz przekazaniu odpowiednich danych do urzędu skarbowego.

W toku prac wykorzystujemy autorskie narzędzia (kwestionariusze).

Zakres naszych prac każdorazowo dostosowujemy do indywidulanych potrzeb i specyfiki danego podmiotu.

Nasze wsparcie może dotyczyć kompleksowego przeprowadzenia procesu obejmującego sformułowanie i wdrożenie strategii podatkowej oraz przygotowanie informacji o zrealizowanej strategii. Prace mogą również objąć jedynie wybrane działania (jak przygotowanie samego projektu stosownej informacji o zrealizowanej strategii, gotowego do publikacji na stronie internetowej).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją: "Strategia podatkowa 2021. Jak się przygotować?"