18.06.2021 Dwa nowe oręża fiskusa w walce z wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych

W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

Enodo

Jak informowaliśmy we wcześniejszych publikacjach, przepisy, które weszły w życie z początkiem 2021 roku istotnie rozszerzyły zakres obowiązków TP dla transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”.

Obecnie fakt, że podatnik nie dokonuje transakcji z kontrahentami znajdującymi się w raju podatkowym już nie wystarczy, aby nie wpaść w reżim surowych regulacji dotyczących cen transferowych, które nakładają na podatników znaczne obciążenia administracyjne, a także powodują powstanie osobistej odpowiedzialności członków zarządu na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, o czym pisała szerzej Agata Hinderer.

Wprowadzone regulacje nałożyły obowiązki sprawozdawcze w obszarze cen transferowych na podmioty realizujące transakcje, w ramach których rzeczywisty właściciel funkcjonuje w jurysdykcji raju podatkowego. Tej kwestii przyjrzała się dokładniej Marta Pabjańska w poprzednim artykule, w którym przypomniała kim jest rzeczywisty właściciel w ogólnym rozumieniu Ustawy o CIT (koncepcja ta jest została wprowadzona dla celów podatku u źródła). Dotychczasowa praktyka pokazała, że podatnicy mają znaczne problemy z identyfikacją rzeczywistego właściciela: wątpliwości, dotyczące zarówno warunków wskazanych w samej definicji, jak również często ograniczone możliwości ustalenia faktów dotyczących zagranicznych kontrahentów.

Niestety – na tym nie koniec trudności. Specjalnie na potrzeby przepisów dotyczących cen transferowych, ustawodawca zapewnił bowiem organom dodatkowe narzędzie do walki z wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych. Kolejnym elementem omawianego w naszym cyklu przepisu art. 11o Ustawy o CIT jest ust. 1 b), który:

  • przewiduje domniemanie rzeczywistego właściciela w raju podatkowym, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku obrotowym jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem funkcjonującym w raju podatkowym;

  • przerzuca ciężar dowodu na podatnika poprzez zobowiązanie go do dochowania należytej staranności przy ustalaniu powyższych okoliczności.

Co to oznacza w praktyce?

W związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego będzie należało zbadać, czy nasz kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych, na które wskazywaliśmy w artykule pt. „Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi” .

Wejście w życie powyższej regulacji, która obowiązuje od początku 2021 roku, wzbudziło spore kontrowersje i wywołało szereg pytań ze strony podatników i doradców podatkowych.

Należy podkreślić w szczególności fakt, że przepis dotyczy wszystkich transakcji jednorodnych powyżej 500 tys. zł netto, tj.

  • transakcji z podmiotami powiązanymi i z niepowiązanymi / niezależnymi kontrahentami,

  • transakcji krajowych i zagranicznych,

oprócz transakcji dokonywanych bezpośrednio z podmiotami z rajów podatkowych, które podlegają przepisowi art. 11o ust. 1, który omówiliśmy w poprzednim artykule

Zatem przedsiębiorcy, którzy nie mają powiązań z innymi podmiotami i funkcjonują w przekonaniu, że przepisy dotyczące cen transferowych ich nie dotyczą, będą zmuszeni do bardzo dokładnego przyjrzenia się rozliczeniom w swoich firmach.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że nowe regulacje mogą mieć wpływ na progi dla transakcji z podmiotami powiązanymi (np. 500 tys. PLN zamiast 10 mln PLN dla transakcji towarowych, jeżeli jeden z powiązanych kontrahentów dokonuje jakichkolwiek rozliczeń z „rajem podatkowym”).

W kolejnym artykule wskażemy, jakie dodatkowe prace będą musieli wykonać przedsiębiorcy w 2022 r. w związku z art. 11o ust. 1b.

Więcej na ten temat powiemy podczas bezpłatnego szkolenia poświęconego obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Zarejestruj się już dziś!

Karolina Górniak, Senior Analyst w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo