10.06.2021 Formularze TPR coraz większym wyzwaniem dla podatników

Rok 2021 przyniósł kolejne zmiany w przepisach regulujących obowiązki sprawozdawcze oraz dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. 1 stycznia weszły w życie nie tylko znowelizowane rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych (tzw. TPR), ale również zaktualizowane zapisy ustawy o CIT, w szczególności w zakresie transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „rajów podatkowych”).

Enodo

Znowelizowane rozporządzenia w sprawie TPR obowiązujące dla transakcji realizowanych od 1 stycznia 2020 r. w głównej mierze rozszerzyły, i tak już rozbudowany, zakres przekazywanych informacji w ramach tego formularza. Wprowadzone zmiany obejmują m.in.

  • rozszerzenie katalogu kategorii transakcji kontrolowanych dotyczących restrukturyzacji,
  • wprowadzenie nowych typów transakcji np. zakup/sprzedaż usług zarządzania spółką,
  • wprowadzenie nowego pola – „Przedmiot transakcji kontrolowanej”,
  • zmiany w prezentacji wyników analizy cen transferowych przeprowadzonej przy pomocy tzw. innej metody,
  • rozszerzenie zakresu prezentowanych informacji m.in. dotyczących naliczonych odsetek (w przypadku transakcji finansowych) oraz
  • obowiązek podawania danych dotyczących kompensat.

Nowe obowiązki dla podmiotów niepowiązanych

Nowelizacja ustawy o CIT dotycząca transakcji realizowanych z rajami podatkowymi, od 2021 roku nakłada nowe obowiązki w zakresie cen transferowych również na podmioty niepowiązane. Przykładowo, podatnicy, którzy dokonali transakcji o wartości przekraczającej kwotę 500 000 zł realizowanej z kontrahentem, który dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego są zobowiązani do m.in. złożenia dla nich formularza TPR. Zmiana ta jest szczególnie istotna dla podmiotów, które dotychczas nie prowadziły rozliczeń z podmiotami powiązanymi i nie miały styczności z przygotowaniem formularza TPR.

Coraz bardziej szczegółowe dane

Zmiany wprowadzone przez rozporządzenia zobowiązują podatników do jeszcze większej szczegółowości wskazywanych danych. Przygotowania do wypełnienia formularza są utrudnione nie tylko dlatego, że TPR za 2020 rok nie stanowi aktualizacji formularza TPR-a za rok poprzedni, ale również dlatego, że upłynęło już prawie 6 miesięcy od wejścia rozporządzeń w życie, a wciąż nie zostały opublikowane interaktywne formularze TPR.

Jako Enodo Advisors aktywnie uczestniczymy w pracach grupy roboczej Forum Cen Transferowych, która opracowuje aktualizację publikacji „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi”, mającej na celu wsparcie podatników w wywiązywaniu się z obowiązku raportowania w ramach TPR.

Czas na analizy!

Biorąc pod uwagę szczegółowość danych, jaką należy zaprezentować w formularzu TPR, należy już teraz przeanalizować podejście do określenia obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych, nawet jeżeli nie realizujemy transakcji podmiotami powiązanymi, ani bezpośrednio z rajami podatkowymi.

Angelika Szambara, Associate w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo