24.09.2021 Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo

W stosunku do propozycji zmian legislacyjnych w zakresie cen transferowych, które trafiły do prekonsultacji, w projekcie ustawy zmieniono m.in. następujące kwestie:

  • W zakresie zwolnień z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dodano zwolnienie dla transakcji świadczenia / nabycia usług stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej (w ramach mechanizmu safe harbour). Jeżeli podatnik spełni warunki określone w art. 11f Ustawy o CIT, nie będzie musiał sporządzać pełnej lokalnej dokumentacji cen transferowych. Podatnik (usługobiorca) będzie zobowiązany do sporządzenia pewnych elementów local file, np. analizy funkcji, aktywów i ryzyk.
  • W zakresie korekt cen transferowych zmodyfikowano jeden z warunków, jakie podatnik musi spełnić, aby móc dokonać korekty TP. Projekt ustawy zakłada, że wystarczy istnienie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych (brak warunku istnienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). To pozytywna zmiana, ponieważ zwiększy możliwość stosowania korekt TP in minus przez polskich podatników.
  • W zakresie ustalania wartości transakcji dla umów ubezpieczenia / reasekuracji zrezygnowano z zaproponowanego w wersji zmian z prekonsultacji zapisu, że podstawą do ustalenia obowiązku dokumentacyjnego byłaby wartość sumy ubezpieczeniowej. Z prac Forum Cen Transferowych, w które zaangażowani są eksperci Enodo, wiemy, że powyższa zmiana wynika z faktu, że w niektórych rodzajach umów ubezpieczeniowych suma ubezpieczenia nie musi być określona. Wykreślenie poprzedniej propozycji raczej nie będzie oznaczać zmiany podejścia do określania wartości transakcji.
  • W zakresie propozycji wprowadzenia zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji refakturowania zrezygnowano z warunku niestosowania klucza alokacji. W propozycjach zmian, które trafiły do prekonsultacji, jednym z warunków wymaganych do zwolnienia transakcji rozliczenia refaktur był brak stosowania klucza alokacji. W projekcie zmian, jaki trafił ostatnio pod obrady Sejmu, warunek ten został wykreślony. Tym samym oznacza to, że jeśli podatnik będzie dokonywać rozliczenia transakcji refaktury kluczem alokacji (przy spełnieniu pozostałych warunków), będzie zwolniony z obowiązku dokumentacyjnego.
  • I ostatnia, warta uwagi zmiana to kwestia odpowiedzialności osobistej członków zarządu. W projekcie ustawy doprecyzowano, że w sytuacji, gdy TPR / oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi zostanie podpisane przez jedną, wyznaczoną do tego osobę wchodzącą w skład organu wieloosobowego, nie zwalnia się pozostałych osób wchodzących w skład takiego organu z odpowiedzialności karnej skarbowej za uchybienie obowiązkom w zakresie TP.

Trzeba przyznać, że propozycje zawarte w Polskim Ładzie wprowadzają wiele wątpliwości, a przede wszystkim dużo zamieszania. Niektóre zmiany dokonane w projekcie ustawy w stosunku do tych z prekonsultacji można ocenić pozytywnie. Jednak należy podkreślić, że zmiany negatywne opisywane w jednym z naszych poprzednich artykułów, dotyczące odpowiedzialności członków zarządów za wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych, nie zostały zmienione w stosunku do projektu z prekonsultacji. Więcej o tej negatywnej dla polskich podatników zmianie mogą Państwo przeczytać tutaj.

Opisane w poprzednich artykułach i powyżej zmiany to wciąż dopiero projektowane przepisy, które już teraz budzą wiele obaw wśród polskich podatników, zwłaszcza, że nie były szeroko konsultowane po etapie prekonsultacji. Ostateczną wersję przepisów poznamy zapewne do 30 listopada. Wtedy właśnie będzie ostatni moment na uchwalenie ustawy zmieniającej, aby przepisy w niej zawarte mogły obowiązywać polskich podatników już od 1 stycznia 2022 roku.

Marta Pabjańska, Senior Analyst w Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo