16.07.2018 Zmiany do Ustawy o CIT i Ustawy o PIT

Zobacz, co obejmują proponowane zmiany.

16 lipca 2018 r. przekazano do konsultacji publicznych projekt zmian do Ustawy o CIT i Ustawy o PIT. Zmiany mają na celu kompleksowe uregulowanie cen transferowych, m.in. poprzez dodanie osobnych rozdziałów poświęconych cenom transferowym, zdefiniowanie kluczowych pojęć i uregulowanie zasady ceny rynkowej.

Istotną zmianą jest modyfikacja zasad ustalania progów transakcyjnych. Dla określonych typów transakcji zaproponowano progi wartościowe wyrażone w PLN (a nie jak dotychczas w EUR). Wartość transakcji stanowić mają kwoty netto (bez podatku VAT). Jednocześnie, progi transakcyjne mają ulec podwyższeniu.

Proponowane zmiany obejmują między innymi:

  • wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji,,=
  • uproszczone rozwiązania w przypadku usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek,
  • rezygnację z raportowania CIT/TP i PIT/TP na rzecz uproszczonego elektronicznego raportowania cen transferowych TP-R
  • podwyższenie z 5% do 10% podatkowej EBITDA – limitu kosztów, od którego liczona jest nadwyżka kosztów zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów (art. 15e Ustawy o CIT). Oznacza to zwiększenie kwoty kosztów jakie będzie można rozpoznać z tytułu poniesienia tego rodzaju wydatków,
  • obniżenie z 30% do 20% podatkowej EBITDA – limitu kosztów, od którego liczona jest nadwyżka kosztów finansowania dłużnego podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów (art. 15c Ustawy o CIT). Oznacza to obniżenie wartości odsetek, jakie będzie można rozpoznać jako koszty podatkowe,
  • skreślenie art. 15ca, przewidującego możliwość określenia podatnikowi dochodu, w przypadkach gdy koszty finansowania dłużnego przekroczyłyby wartość finansowania, jaką podatnik mógłby uzyskać na rynku. Wobec wprowadzenia przepisów umożliwiających organom badanie zdolności kredytowej i dokonywanie recharakteryzacji i nierozpoznania transakcji (w tym transakcji finansowych), dalsze utrzymywanie tożsamych co do celu regulacji art. 15ca Ustawy o CIT uznano za zbędne.

Zmiany będą miały istotne konsekwencje dla podatników (potencjalnie np. w odniesieniu do transakcji finansowych zawieranych z wieloma podmiotami powiązanymi). Nowe przepisy mają obowiązywać od 2019 r. Przewidziano jednak możliwość zastosowania nowych regulacji już do dochodów uzyskanych w 2018 r.

Szczegóły projektu - zachęcamy do lektury!

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo